Geir Hjetland artist
HOMELANDSKAPSKUNSTPARKSKULPTURUTSMYKKINGUTSTILLINGVEGGCV CONTACT

Geir Hjetland

Arbeider med skulptur i ulike materialer.
S√ɬłker l√ɬłysinger i grenselandet mellom det mekaniske og det organiske.

Vedlegg: P1040005.JPG
© Geir Hjetland 2016